Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond
     


Algemene Voorwaarden 12cv.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN 12CV.nl

Gedeponeerd onder nr. 30132639 (KvK te utrecht)

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 12cv.nl en op alle door haar aangegane overeenkomsten. 12cv.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.Door het gebruik van de internetsite van 12cv.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

PRIJZEN
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro s, inclusief BTW en behandelingkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

BETALING
Betaling dient te geschieden vóór levering binnen 5 werkdagen. Zodra wij uw betaling binnen hebben wordt uw bestelling in behandeling genomen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 12cv.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

LEVERING
Wij leveren alleen in Nederland (Waddeneilanden uitgezonderd). Verzending van de bestelde producten vindt plaats op het moment dat de betaling is ontvangen. Uw bestelling wordt bezorgd door de groothandel van 12cv.nl. Deze is te allen tijde  verantwoordelijk voor het niet nakomen van gemaakte afspraken over tijdstippen. Beschadigingen tijdens transport zijn voor rekening van  12cv.nl en gaan over op het moment van aflevering aan de klant.

VERZENDKOSTEN
12cv.nl rekent bezorgkosten voor de bestellingen die gemaakt zijn via de website, de verzendoptie kunt u vinden aan het eind van uw bestelling.

LEVERTIJD
De levertijd varieert van 24 uur tot 2 werkdagen (op voorraadartikelen) en gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen (betalingen via Ideal uitgezonderd) en de bestelling gemaakt is op een werkdag tussen 9:00 en 17:00. bestellingen die gemaakt zijn buiten deze tijden, gaan in op de eerstvolgende werkdag. Wanneer een levertijd niet gehaald kan worden door het ontbreken van een artikel neemt 12cv telefonisch contact op met de klant. Voor speciale artikelen kan de levertijd afwijken, dit zal duidelijk vermeld worden in de webwinkel van 12cv. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding van enigerlei aard.

DEELLEVERING
Als een bestelling van meerdere producten niet tegelijk kan worden uitgeleverd, kan het voorkomen dat u een zogenoemde deellevering ontvangt. Uw bestelling wordt dan in twee of meer zendingen verzonden. Dit is bijvoorbeeld het geval als maar één van meer producten op voorraad is. De extra verzendkosten zijn uiteraard voor onze rekening.

BESTELLING ANNULEREN
Indien u een verkeerde bestelling heeft geplaatst stuur dan dezelfde werkdag na het plaatsen van uw bestelling een e-mail naar: info@12cv.nl voor 15:00 smiddags. Vermeld in deze mail altijd uw ordernummer. We zorgen er dan voor dat uw bestelling wordt geannuleerd. Een eventueel gedane betaling zal worden teruggedraaid. Bestellingen die gemaakt zijn buiten onze werktijden (9:00 – 16:00) moeten de eerstvolgende werkdag voor 15:00 worden geannuleerd.

RETOUR
Artikelen kunnen binnen 7 werkdagen geretourneerd worden. Retourneren geschied via de groothandel van 12cv.nl. Voor het retourneren van artikelen wordt een bedrag van € 35, - in rekening gebracht. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geruild/geretourneerd worden! Artikelen die voor retour worden aangeboden dienen in de originele verpakking te worden aangeboden. Wanneer een produkt niet retour kan moet dit in de webwinkel bij het artikel vermeldt staan.

PRIVACY
Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het plaatsen van een order zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de order, de betaling daarvan en de bezorging. We zullen uw gegevens nergens anders voor gebruiken. 12cv.nl verkoopt uw gegevens niet. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van 12cv.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site en kunnen daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.


INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals auteursrechten welke, rusten op de door 12cv.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 12cv.nl garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN
Door het invullen van het orderformulier of het aan de andere kant plaatsen van een bestelling bij 12cv.nl, aanvaardt u deze Algemene  Voorwaarden, en het gegeven dat deze voorwaarden deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen u en 12cv.nl.

VRAGEN
Heeft u een vraag over uw bestelling? Stuur een e-mail naar: info@12cv.nl. Vermeld daarbij altijd het ordernummer.


CONTACT
Voor algemene informatie kunt u een e-mail sturen naar info@12cv.nl Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.